logon.jpg

תמיכות שנה 2016
תמיכה עירונית            
לאגודות שלא למטרת רווח                                
                                                                                              
                                                                   2016 -    ינעל ב 15.11.2016
     
כניסת משתמשים
 
שכחתי סיסמה
2016 : ינעל ב 15.11.2016
תחום כולל : עמותות בתחום מתבקשות להעלות רשימת אברכים
הגשת מאזנים : יש להעלות מאזן מבוקר 2015 ובוחן 2016
עמדת שרות : לנוחיותכם קיימת עמדת שרות בסמוך למחלקה . ניתן לסרוק ולעלות את הקבצים. לצורך שימוש ראשוני יש להגיע לקבלת קוד והדרכה .
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099